• 5
Biznes Təklifi
Distribütor olmaq nə deməkdir? Biznesə necə başlamalı? Elektron müqavilə Qarşılıqlı fəaliyyət qaydaları
Əsas səhifə Biznes Təklifi Distribütor olmaq nə deməkdir?

Distribütor olmaq nə deməkdir?

Distribütor olmaq nә demәkdir?

Distribütor (ingilis dilindә distribute - «yaymaq, paylamaq, göndәrmәk») - mәһsul barәdә informasiyanı yaymaq funksiyalarını һәyata keçirәn şәxsdir. Distribütor Şirkәtin mәһsullarının әldә edilmәsi mәsәlәlәrindә Şirkәtin müştәrilәrinә xidmәt göstәrir, distribütor fәaliyyәti üçün yeni namizәdlәri Şirkәtә cәlb edir.

Vision distribütoru Şirkətin ideya və fəlfəsəsinin bələdçisi, Şirkətin məhsulları üzrə məsləhətçisi, satış və rekrutinq üzrə məşqçi, mühüm məsələlərin həllində Şirkətin tərəfdaşıdır. Distribütor səylə çalışmağı və yaxşı istirahət etməyi bacaran şəxsdir. Vizion distribütoru onunla əl-ələ tutub irəliləyən adamların baxışlarını paylaşan kəsdir.
Bu, hələ hamısı deyil.

Vision distribütoru - çevik iş qrafikinin, digər insanlarla ünsiyyətə əsaslanan maraqlı, dolğun həyatın uyğun gəldiyi hər bir kəsdir. O, həyatda uğur qazanmağa, maliyyə müstəqilliyi və sabitlik əldə etməyə yönəlmiş adamdır. Öz fəaliyyətinin hüdudlarını genişləndirməklə, öz gəlirlərinin səviyyəsini müəyyən etməklə öz potensialını beynəlxalq miqyasda açmağı arzulayan şəxsdir.

18 yaşına çatmış və ümumvətəndaş pasportu olan hər bir kəs Distribütor ola bilər.
Vision ilə yola bu gün çıx!