Şirkət «Prezidentdən Mersedes OrgaNice»
xüsusi promouşen elan edir
THE LIST OF SPECIAL PROMOTION WINNERS
Promouşendə iştirak etmək üçün aşağıdakı şərtləri yerinə yetirmək lazımdır:

2015-ci ilin yanvarından 2015-ci ilin avqustunadək OrgaNice proqramının daimi iştirakçısı olmaq, yəni hər ayda OrgaNice proqramlarından birini sifariş etmək (2015-ci il yanvar-avqust yeni yazılanları üçün - yazıldıqları aydan avqust ayı da daxil olmaqla) lazımdır.2015-ci ilin yanvarından 2015-ci ilin avqust ayınadək olan müddətdə distribütorları OrgaNice ilə rekrutinq quracaq yeni təşkilatlar yaratmalıdırlar. Yeni distribütor dedikdə 2015-ci ilin yanvarından 2015-ci ilin avqustu daxil olmaqla, bu müddət ərzində müqavilə imzalamış birinci xətt distribütorları və onların təşkilatlarının distribütorları başa düşülür.
HESABLAMA PRİNSİPLƏRİ:

1-ci səviyyə yeni yazılan
distribütorlar - 2 bal

2-ci səviyyə yeni yazılan
distribütorlar - 2 bal
 

3-cü səviyyə yeni yazılan
distribütorlar - 2 bal

4-cü və daha aşağı səviyyə yeni yazılan
distribütorlar - 1 bal
 • İstənilən səviyyə yeni yazılan distribütorun OrgaNice
  dəstindən təkrar alışı - 1 bal.
 • 3-cü səviyyədən aşağı olmayan, cəlb edilmiş yeni yazılanların əlavə xətti - + 2 bal.
 • 6-cı səviyyədən daha aşağı, cəlb edilmiş yeni yazılanların əlavə xətti - + 5 bal.

 • 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarında verilmiş hər OrgaNice dəstindən şəxsi sifariş, ikinci dəstdən başlayaraq - +2 bal.
 • Yanvar - avqust 2015-ci il yeni yazılanlar üçün xüsusi imkan. OrgaNice proqramı iştirakçısı birinci yeni yazılan distribütorunu yazdırdıqda o, əlavə olaraq Welcome Bonus alır - 2 bal.
Bütün distribütorlar, promouşen iştirakçısının regional prinsipindən asılı olaraq, 4 qrupa ayrılır:

RUSIYAVYETNAMMDB ÖLKƏLƏRIAVROPA ÖLKƏLƏRI

4 QALIB (HƏR QRUPDAN BIRI):
 • Yüksək kateqoriya nömrələrində VV2015 (Vyetnam) iştirak edirlər
 • OrgaNice brendli Mercedes E-klass avtomobilinin uduşunda iştirak edirlər
 • Mercedes udmayan distribütorlar iMac kompüteri alırlar
Ballar bərabər olduğu halda promouşen mərhələsində daha yüksək dərəcəyə qalxmış (ayların sayına vurulmuş ulduzların sayının cəmi), dərəcələr bərabər olduqda isə - 2015-ci il yanvar-avqust dövründə 6 səviyyədə daha böyük əmtəə dövriyyəsi olan distribütorlar üstünlük qazanır.

UDUŞ MILLENIUM 2015-DƏ KEÇIRILIR:

Hər qrupda 2-ci və 3-cü yer (8 distribütor) - 1 000 Avro məbləğində Millenium Travel Bonus alır
 • Millenium səhnəsində MacBook Air