• 5
Yeniliklər
Tədbir

Welcome to Vision!Balonları yüklə
Poster №1 bax yüklə
Poster №2 bax yüklə
Poster №3 bax yüklə
Banner Facebook download

Hər il olduğu ki mi, iyulun 11-də dünyanın iyirmi ölkə sindəki bütün Vision ticarət şi rkə tləri və nümayəndəlik lərində, hə mçinin müstəqil keçirilmə mək anlarında Vision şi rkə tinin ad gününün qeyd olunmasına hə sr edilmiş geniş «Welcome to Vision» təqdimat mərasimi keçiriləcək!

  • Киев / Kiev 01.01.1970 (29 photo)
Pages: 1 2 Next
Welcome on Vision board! Vision şirkətinin göyərtəsinə xoş gəlmisiniz!
Kəmərlərinizi bağlayın, biz sürətli uçuşa hazırıq!