• 12
Məhsullar
Kataloq Əlifba sırası ilə məhsullar Üstünlükləri Təyinatına görə məhsullar

Classic Hit

Hüceyrələrin gündəlik müdafiəsi və qidalanması

Əgər hüceyrə sağlamdırsa, elədə orqanizm də bütünlükdə sağlamdır. Classic Hit məhsulları orqanizmin hüceyrə səviyyəsində gündəlik müdafiəsini təmin edir. İstənilən xəstəlik zamanı bərpa proqramına bu xətt məhsullarının qəbulu ilə başlamaq lazımdır. Classic Hit xəttinin geniş təsir spektri problemləri kompleks həll etməyə: orqanzimin hər bir hüceyrəsini təmizləməyə, bərpa və müdafiə etməyə, həmçinin əksər xəstəliklərin inkişafının qarşısını almağa imkan verir. Classic Hit xətti məhsulları orqanizmin hüceyrələrinin həyat tsiklini uzadır, onlar da cavan və sağlam hüceyrə kimi yenidən işləməyə başlayırlar.

Classic Hit məhsullarının effektliyi təkcə kliniki tədqiqatlarla deyil, həm də istifadə edənlərin yüz minlərlə müsbət nəticələri ilə sübuta yetirilib.

Antiox+
Çox güclü antioksidant kompleksidir. Hər gün bizim orqanizmimizə hücum edən, onun hər bir hüceyrəsini məhv edən, vaxtındanəvvəl qocalmaya və ciddi xəstəliklərə gətirib çıxaran sərbəst radikallar ilə mübarizə aparmağa kömək edir.
Detox+
Orqanizmi hüceyrə səviyyəsində təmizləyir, toksinləri xaric edir. Hüceyrə immunitetini möhkəmləndirməklə orqanizmin təbii təmizləmə sistemlərinə toksiki və bakterial təhlükələrin öhdəsindən gəlməsinə imkanı verir.
Mega
Bütün orqan və sistemlərin, ilk növbədə - ürək, damar, beyin və dərinin normal fəaliyyətindən ötrü zəruri olan, nadir TDYT fraksiyaları kompleksi.
Nutrimax+
İltihab ovçusu Nutrimaks+ hüceyrə səviyyəsində təsir göstərərək, ilk növbədə sidik-cinsiyyət sistemindəki müxtəlif kəskin infeksion proseslərin öhdəsindən effektiv gəlir. Antiseptik, mikrobəleyhinə və diuretik təsir göstərir.
Pax+ forte
Çox güclü antistress kompleksi olan Paks+ forte orqanizmin hər bir hüceyrəsini stressin dağıdıcı təsirindən müdafiə edir. «Sakitlik elementləri» - maqnezium və B6 vitamini ilə gücləndirilib.
Senior
Vitaminləri davamlı qəbul etmək lazımdır, amma mikroflora pozulubsa, vitaminlər mənimsənilməyəcək. Senyor - zəruri vitaminlərin, mikro və makroelementlərin, həmçinin canlı probiotik kulturalarının nadir kombinasiyasıdır.
Sveltform+
Sveltform+ artıq çəkinin əsas səbəbinə təsir göstərir - maddələr mübadiləsini hüceyrə səviyyəsində normaya salır. Maksimal balanslaşdırılmış formul maddələr mübadiləsini yağın intensiv yanmasını və onların enerjiyə çevrilməsini təmin edən səviyyəyədək aktivləşdirməyə imkan verir.
Chromevital+
Xromvital+ multikomponentli enerji toniki energetik prosesləri hüceyrə səviyyəsində stimullaşdırır. Orqanizmin hər bir hüceyrəsinə enerji verməkdən ötrü onun tərkibinə məxsusi toplanmış komponentlər daxil edilib.