• 12
Məhsullar
Kataloq Əlifba sırası ilə məhsullar Üstünlükləri Təyinatına görə məhsullar

Smart Food

Smart Food - «ağıllı qidadır», onu həm də «gələcəyin qidası» adlandırırlar. O, təbii, ekoloji təmiz inqrediyentlərin əsasında nanotexnologiyaların köməyilə yaradılıb. İstehsalatda nanotexnologiyaların tətbiqi faydalı maddələrin çox kiçik ölçülü (100 neanometrdən böyük olmayan) hissəciklərindən istifadə etməyə imkan verdiyi üçün məhsulların tərkibinə daxil olan bioloji aktiv maddələrin mənimsənilmə səmərəliyini xeyli yüksəldir.

Smart Food xarici amillərin əlverişsiz təsirinə daha çox məruz qalan hədəf-orqanların gündəlik müdafiəsini təmin edir; hüceyrələrin cavanlaşmasına və orqanizimin ümumi sağlamlaşmasına kömək göstərir.

Bio-drink - çayın və qida əlavələrinin faydalı xüsusiyyətlərinin sintezidir.