• 12
Məhsullar
Kataloq Əlifba sırası ilə məhsullar Üstünlükləri Təyinatına görə məhsullar
Əsas səhifə Məhsullar Təyinatına görə məhsullar Maddələr mübadiləsinin normaya salınması

Maddələr mübadiləsinin normaya salınması

İnsanın orqanizmində canlı təbiətin üç əsas komponentinin - zülal, yağ və karbohratların davamlı mübadiləsi gedir. Onların parçalanması və sintezi ciddi müəyyən edilmiş plan üzrə baş verir. Bu prosesin hər hansı mərhələsindən birində sapıntı olduqda maddələr mübadiləsinin pozulması adlandırılan proses başlayır. Maddələr mübadiləsinin pozulma səbəbləri çoxdur: bu həm qeyri-düzgün qidalanma, həm streslər, həm əlverişsiz ekoloji şərait, həm də zərərli vərdişlərdir. Nəticədə insan orqanizmində enerji qıtlığı yaranır və artıq çəki əmələ gəlir.

Orqanizmin düzgün rejimdə çalışmasına kömək etməkdə, maddələr mübadiləsini normaya salmaqda, həm də deməli, sağlam həyat tərzini təmin etməkdə Vision şirkətinin təbii kompleksləri kömək göstərəcək.
Sveltform+
Sveltform+
Sveltform+ - maddələr mübadiləsini hüceyrə səviyyəsində normaya salır, karbohidratların piylərə çevrilmə prosesini ləngidir, piyləri isə orqanizmdən xaric edir, metabolizmi sürətləndirir.
Xromvital+
Chromevital+
Xromvital+ - multikomponentli kompleks qanda şəkərin səviyyəsinin normaya düşməsinə kömək edir. Endokrin patologiyaları, o cümlədən şəkərli diabet və artıq bədən çəkisi zamanı tövsiyə edilir.